İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik ve içerik pazarlaması kavramlarını son yıllarda oldukça sık duymaya başladık. Bu kavramlarla birlikte içerik ve içerik pazarlaması nedir, bu kavramların altında ne yatar gibi soruları da duyuyor olmanız muhtemel. Zira bu alanda çalışan birisi olarak yakın çevreme dahi yaptığım işin detaylarını ve bu işin markalar, işletmeler için neden önemli olduğunu, bütünleşik pazarlama iletişimi yürütürken içerik pazarlamasını da bu iletişimin önemli bir yerine koyması gerektiğini anlatıyorum. “Neden İçerik Pazarlaması?” sorusunun cevabını  bir sonraki blog yazımda vereceğim.

İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik pazarlamasının kalıplaşmış tanımı Content Marketing Institute tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre “içerik pazarlaması yararlı, alakalı ve istikrarlı bir şekilde içerik üretimine dayalı bir pazarlama tekniğidir. Bu pazarlama tekniği ile amaçlanan, istenen hedef kitleye ulaşıp hedeflenen şekilde hareket etmelerini sağlamaktır.”

Ben de bana içerik pazarlamasını soranlara şu şekilde aktarıyorum. Marka, ürün ya da hizmet ile alakalı hedef kitleyi belirledikten sonra, ihtiyaca yönelik üretilen içeriğin tamamı. Burada ne tür içeriğin üretildiği ve bu içeriğin hangi kanal aracılığı ile hedef kitleye ulaştırıldığı, hedef kitlenin nasıl belirlendiği ve üretilen içeriğin amacının ne olduğu gibi konular içerik pazarlaması stratejisi oluştururken belirlenen ana metrikler. Üretilen içeriğin amacı bir ürün ya da hizmetin tanıtımı, markanın bilinirliğinin arttırılması, satış sonrası müşterilerin zihinlerinde oluşabilecek sorulara ön hazırlık kapsamında cevaplar gibi birçok çeşidi ile karşımıza çıkabilir. 

İçerik pazarlamasının son zamanlarda en çok dikkat çeken konusu ise hangi kanal üzerinde ne tip içerik üretimi yapılacağıdır. Bunun için ilk önce hedef kitlenin yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, eğitim seviyesi gibi birçok konuda segmente edilmesi ve marka için uygun segmentin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kırılımlar marka özelinde artırılıp azaltılabilir. Örnek vermek gerekirse bir kadın giyim markasını ele alalım. Marka hedef kitlesini sunduğu ürünün fiyatlarını ve modellerini göz önüne alarak yaş, cinsiyet, gelir seviyesi özelinde belirleyebilir. İçerik üreteceği kanalı da belirledikten sonra bu strateji doğrultusunda içerik pazarlaması uygulayabilir.

İçerik Pazarlamasının Amacı

Şunu belirtmekte fayda var, içerik pazarlamasının amacı satış yapmak değildir. Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir parçası olan içerik pazarlamasının amacı potansiyel müşterilere markayı tanıtarak satışa hazırlamak ya da halihazırda müşteri olan hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşabilecek sorunlara karşı önceden aksiyon almak ve bu hedef kitleye yeni ihtiyaçlar oluşturmaktır. 

İçerik pazarlaması her geçen gün giderek önemini arttırmakta. HubSpot’un yaptığı araştırma gösteriyor ki pazarlama uzmanlarının %70’i aktif olarak içerik pazarlamasına yatırım yapıyor. Yine pazarlama uzmanlarının %24’ü 2020 yılında içerik pazarlaması yatırımlarının attığını belirtmekte. Ayrıca 2019 yılı itibariyle şirketlerin %78’i bünyelerinde bir ile üç kişi arasında içerik uzmanı bulundurmakta.

Siz de markanız, işletmeniz ve firmanız için bir içerik pazarlama stratejisi oluşturmalı ve dijital dünyada  yer alarak potansiyel ve aktif müşterileriniz ile istikrarlı olarak iletişim kurmalısınız.